Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.rotalgume.si.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Rotal JV d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.rotalgume.si.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.rotalgume.si so informativne narave. Družba Rotal JV d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.rotalgume.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.rotalgume.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.rotalgume.si na lastno odgovornost. Niti družba Rotal JV d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.rotalgume.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.rotalgume.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Rotal JV d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Rotal JV d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.rotalgume.si.

Družba Rotal JV d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.rotalgume.si se šteje:
1. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
2. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
3. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
4. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
5. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
6. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino
7. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
8. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.rotalgume.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.rotalgume.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba Rotal JV d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.rotalgume.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Rotal JV d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Rotal JV d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Družba Rotal JV d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Rotal JV d.o.o. podatke o obiskanosti www.rotalgume.si uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Družba Rotal JV d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.